ישיבת ממשלה ראשונה בראשותה של גולדה מאיר. לשמאלה יעקב הרצוג, יגאל אלון ופנחס ספיר, ‭17.3.1969‬ (לע"מ<