פתיחת כינוס ויצ"ו בתל־אביב. במרכז דוד בן־גוריון. לימינו הנרייטה סולד וגולדה מאיר, ‭23.9.1934‬ (לע"מ)