עם "היהודי הדגול ביותר ‭."בדורנו‬ גולדה מאיר ודוד בן־גוריון בכנסת, ‭1.11.1962‬ ולע"מ)