חותמת על מגילת העצמאות. מימין משה שרת, משמאל דוד בךגוריון, מוזיאון תל־אביכ, ‭14.5.1948‬ (לע"מ)