הצגת הממשלה בבית נשיא המדינה זלמן שזר. מימין יגאל אלון ומשה חיים שפירא, ‭17.3.1969‬ (לע"מ)