ידיד יקר - גולדה מאיר ודוד רמז בכנסת הראשונה, דצמבר 1949 (לע"מ)