הצגת הממשלה האחרונה של גולדה מאיר בפני הנשיא אפרים קציר, ‭10.3.1974‬ (לע"מ)