בךגוריון מציג את ממשלתו בפני הנשיא בךצבי. גולדה מאיר בשורה הראשונה משמאל, ‭27.12.1959‬ (לע"מ)