גולדה כשרת העבודה והכינוי בישיבת ממשלה, ‭1.5.1949‬ (לע"מ)