בן-גוריון מציג את ממשלתו בפני הנשיא בן־צבי. גולדה רביעית מימין, ‭4.11.1955‬ (לע"מ)