עם הסיגריה הנצחית. גולדה מאיר כראש הממשלה, 1969 (דור רובינגח