פרק שנים־עשר סיני

לפני שגולדה מאיר - היא עברתה את שמה בהשפעת בךגוריון - הספיקה לחמם היטב את כורסתה בלשכתה שבקומה השנייה בבניין הראשי של הצריפים העלובים שהיו משכנו של משרד החוץ ברוממה , בירושלים , היא נסחפה , עם כל מדינת ישראל , למערבולת האירועים שייקראו בשם מערכת סיני . עוד בשנת 1951 החל בן גוריון לבחון כמה אפשרויות צבאיות שנועדו לטפל במצב היפותטי שהיה עשוי להיווצר במקרה של התפנות הכוחות הבריטיים ממצרים . אפשרות זו היתה מביאה להיעלמותן של אזור חיץ בין ישראל ובין מצרים , שבו חנו כוחות בריטיים אשר הגנו על תעלת סואץ , ולהגברת הסיכויים למלחמה בין שתי המדינות . לדידו של בן גוריון , בנגב היה טמון עתידה של המדינה היהודית , שכן הוא תופש 609 ' 0 משטחה על כל אוצרותיו הטבעיים המצויים בו . במקרה של מלחמה , הנגב עשוי לשמש זירתה ולכן הקדיש בךגוריון זמן רב ומחשבה מעמיקה לגבי עתידו . בךגוריון אהב את הנגב על מרחביו , ובכך היה שותף לגולדה , שנקשרה אף היא בעבותות רגשיים מיוחדים עם חבל ארץ זה , בין היתר בשל העובדה שבתה שרה התיישבה ברביבים כבר בשנת . 1944 שני המנהיגים הבינו את הפוטנציאל העצום הטמון בנגב וחרדו לגורלו נוכח הע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)