פרק שביעי בדרך למדינה

היישוב לא היה שותף לחגיגות השמחה שפרצו באירופה ובאמריקה לאחר שנודע על כניעתה ללא תנאי של גרמניה . מעטות היו המשפחות של יוצאי אירופה שבהן לא הכתה השואה קשות - הורים , אחים , אחיות , ילדים וקרובים אחרים נספו במחנות ההשמדה . עתה ניצבה הנהגת היישוב בפני פרק חדש במאבק הלאומי . היה ברור כי יהיה צורך להיאבק בבריטים , אם כי חלק מראשי היישוב הבינו שבסופו של דבר תהיה מלחמה נגד הערבים . המטרה המיידית היתה להכין אה היישוב , ובעיקר את כוחו הצבאי וכושר עמידתו , לתנאי מצור ממושך . כל זאת חייב בראש ובראשונה להגדיל את האוכלוסייה היהודית . הבריטים ידעו כי אם ברצונם להחניק את המאמץ הציוני בארץ , כל מה שהם צריכים לעשות הוא להפסיק את העלייה ואת ההתיישבות - שני היעדים של הספר הלבן משנת . 1939 הציונים מצדם טענו כי המצב השתנה לחלוטין . העולם חייב לניצולי השואה בית לאומי , והיישוב היהודי , אשר שלח 27 , 500 מבניו ומבנותיו לשרת בצבא הבריטי בעת המלחמה , היה ראוי לפיצוי נאות . המאבק התמקד בראש ובראשונה בניסיונות להביא לביטול הספר הלבן . תקוות גדולות נתלו במפלגת העבודה הבריטית אשר תמכה בציונות , ובמצעה משנת 1944 אף...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)