פרק שני מילווקי

לפי הסטטיסטיקה היבשה , נמנו ארבע בנות מבוביץ' עם 153 , 748 היהודים שהיגרו לארצות הברית בשנת . 1906 למעשה , לפחות בשנים הראשונות לחייהן במולדת החדשה , הן החליפו גטו אחד במשנהו . במקרה של משפחת מבוביץ' - הן העתיקו את מושבן מהגטו של פינסק לזה של מילווקי . לאותם המהגרים שלא היו להם קרובי משפחה או ידידים להקביל את פניהם באמריקה , תהליך הקליטה וההסתגלות היה קשה , ממושך ובדרך כלל מכאיב . בני המזל אשר הצטרפו לבן משפחה שהקדים לבוא הסתגלו והתאקלמו מהר יותר במציאות החדשה , התרגלו להלם התרבותי הראשוני , לזעזוע החברתי והרגשי שהיה כרוך בעקירתם מרוסיה לאמריקה . ההלם הראשון של גולדה היה לראות את אביה בעת שהקביל את פני הנוסעות הרצוצות בתחנת הרכבת במילווקי . הוא השתנה : מגולח , נראה אמריקני , למעשה זר 15 - היא כתבה . לאחר שאספו את מעט מיטלטליהן העלובים , יצאו במכונית לדירה בת החדר ששכר מבוביץ' ממשפחת מהגרים אחרת . החלום האמריקני לא התגשם בשלמותו ביום הראשון לבואן לארץ הנכספת . מאותו יום ועד צאתה את ארצות הברית , וגם בשנים הראשונות בארץ ישראל , תמשיך גולדה להיות מסובבת ביהודים ממזרח אירופה שחיו בשני המקו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)