מבוא למהדורה השנייה

ספר זה הופיע בראשונה באביב , 1990 כעשר שנים לאחר מותה של גולדה מאיר . הוא היה מבוסס על חומר שהתפרסם עד לסוף שנות השמונים של המאה העשרים . באותם הימים טרם הוסר החיסיון הנהוג בישראל ובארצות אחרות על נושאים רבים שהיו שנויים במחלוקת . אוכלוסיית ישראל מנתה באותה שנה כמעט חמישה מיליון נפש . היה ברור כבר אז כי חסרה עדיין פרספקטיבה היסטורית נרחבת על מנת להעריך כראוי את פועלה של גולדה מאיר כאחת הדמויות החשובות שהצמיחו היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל ולאחר מכן מדינת ישראל . עם זאת נעשה בכל זאת ניסיון לשרטט את דמותה של אישיות מופלאה זו שכבר אז נראה היה כי כמעט ונשכחה בישראל , אם כי לא בחוץ לארץ , שם המשיכה להיות דמות נודעת ומוכרת . שלושים שנה לאחר מותה , נראה היה כי הגיע הזמן לעדכן את הביוגרפיה שלפנינו בחומר חדש שהתפרסם בשני העשורים שחלפו מאז הופיעה המהדורה הראשונה . כמו כן הותרו לפרסום מסמכים דיפלומטיים וצבאיים רבים שהיו חסויים בארכיונים בישראל ובארצות הברית . אוכלוסיית ישראל מונה עתה כשבעה מיליון וחצי נפש , מהם כמיליון יהודים שעלו לארץ מברית המועצות בעשור של שנות התשעים של המאה העש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)