גולדה ביוגרפיה פוליטית

ד " ר מירון מדזיוי 1 , 1 א פו וניסור א ו ר רו בלימודי ישראל בבית הספר לתלמידי חול ובחוג ללימודי מורח אס * ה באוניברסיטה העברית בירושלים . ה 1 א היה מוהל לשכת העיחומת הממשלתית , דובר לשכת ראש הממשלה 0 974-1 97 ^ ) וטד וא"ה לאירועים רבים המתוארים בספר . הוא כ'רסם ספרים ומאמרים בנושאי מדיניות החוץ ^ ל ישראל והיססוריה מודרנית של יפן . עיצוב ה ^ גויפר : ברין 1 / יוב הצילום ש uumvn \ 1 ל . דוד רובינגר מירון מדזיני גולדה ביוגרפיה פוליטית מירון מדזיני גולדה ביוגרפיה פוליטית  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)