רשימת המשתתפים

פרופ' גיל אייל המחלקה לסוציולוגיה , אוניברסיטת קולומביה פרופ' עדי אופיר מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ומרכז מינרבה למדעי הרוח , אוניברסיטת תל אביב פרופ' יהודה שנהב החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב ; מכון ון ליר בירושלים פרופ' ליאורה בילסקי הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל אביב ; עורכת כתב העת תיאוריה וביקורת , מכון ון ליר בירושלים פרופ' חנן חבר החוג לספרות עברית , האוניברסיטה העברית בירושלים ; מכון ון ליר בירושלים פרופ' גבריאל מוצקין ראש מכון ון ליר בירושלים מכון ון ליו בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד הקשרי עיון הנוצרי משורו ציון : ספר זיכרון לאב מרסל ז'אק דיבואה ? עורכים אביטל וולמן , יוסף שורץ האסלאם : המרת דת , צופיות , תחייה ורפורמה ? עורך כללי : אהרן ליש , עורכי משנה : חגי ארליך , יקותיאל גרשוני , יצחק ויסמן , ראובן עמיתי זיכרון , השכחה ] 1 ה ] בנ » ת המרחב ? עורכים חיים יעקובי , טובי פנסטר הפילוסוף במרחב הציבורי : מסות לכבוד ירמיהו יובל ? עורך פיני איפרגן ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסייה , חברה , כלכלה ? ( 4 ) עורך ראסם ח י מאיסי , עורך סטט...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד