גבריאל מוצקין על ציונות, לאומיות ופעולתן של מדינות: דברי תגובה

הרעיון לפרסם הרצאות אלו , שנישאו לרגל יום חגו של כתב העת תיאוריה וביקורת ולרגל חילופי העורכים של כתב העת , הוא רעיון חשוב וראוי . עם זאת ביקשתי להגיב על הדברים שנאמרו , משום שעמדתי האידיאולוגית שונה מעמדתם של רוב הכותבים : אני ציוני . אף על פי כן , כאשר קראתי את הדברים מצאתי את עצמי מסכים עם כמה מן הטיעונים הספציפיים שהושמעו , והעלאת ההרהורים על הכתב נותנת לי אפוא הזדמנות לנסות לברר אם לאומיות יהודית יכולה לדור בכפיפה אחת עם מחשבה ביקורתית . ביסוד הדברים ניצבת כמובן השאלה אם חשיבה ביקורתית יכולה לעלות בקנה אחד עם כל צורה של לאומיות , או בעצם עם כל צורה של זהות קולקטיבית . שהרי חברות בכל קבוצה , אפילו במשפחה , מצריכה מידה כלשהי של השעיית הספק . ( suspension of disbelief ) להשעיית הספק אכן יכולות להיות השלכות מזיקות . לכן , כפי שחנן חבר מיטיב לומר , ישנה התנגשות תיאורטית - אפוריה - בין היכולת לבקר לבין הנחת זהות כלשהי . כאשר חושבים על ציונות , כלומר על לאומיות יהודית , השאלה הראשונה שמתעוררת היא אם צורה זו של לאומיות שונה שינוי מובהק מכל צורה אחרת של לאומיות . ואפשר גם לשאול אם הציונות ש...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד