חנן חבר המצב הפוסט־ציוני

בגיליון הראשון של תיאוריה וביקורת , שראה אור בקיץ , 1991 התפרסם מאמר שכתבתי על הרומן ערבסקות מאת אנטון שמאס ( חבר . ( 1991 המאמר התחקה על המהלך החתרני שנקט שמאס אל מול האתנוצנטריות היהודית של קנון הספרות העברית . שמאס חשף כיצד הקנון הזה קובע שכדי להיכנס בשערי "הספרות , "העברית כותרת ניטרלית כביכול , על הכותבים בלשון העברית להיות יהודים . שמאס , כך טענתי שם , מבקש לערוך "דה יהודיזציה" של הלשון העברית ולהפוך אותה לשפתם המשותפת של כל הישראלים , יהודים וערבים כאחד . בגיליון 36 של תיאוריה וביקורת , שראה אור באביב , 2010 התפרסם מאמר אחר פרי עטי , הפעם מסה על התרגום לעברית מאת דן מירון של הרומן היידי טביה החולב של שלום עליכם ( חבר . ( 2010 בלב המסה ניצבת הטענה שאמנם תרגומו של דן מירון מעברת את היידיש של שלום עליכם , אך הוא פועל גם בכיוון ההפוך - הוא הופך את העברית ליידיש באמצעות הבלטתה של היידיש בטקסט העברי . בין שני המאמרים האלה מפרידים שני עשורים . המאמר הראשון נכתב בשנים ששררה בהן האמונה האוטופית באפשרות קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום הישראלי ; ואילו המאמר השני נכתב בזמנים שבהם התנפצה א...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד