ליאורה בילסקי מחשבה ביקורתית בצל המשפט

בדבריי היום ברצוני להעלות את השאלות האלה . האם ייתכנו חשיבה ביקורתית או קידום של תיאוריה ביקורתית מתוך הישענות על המשפט ? האם הפנייה לבית המשפט , ההסתמכות על פרוצדורות ודוקטרינות משפטיות ואפילו חקיקת חוקים חותרות בהכרח תחת החשיבה הביקורתית ומגבילות אותה ? ומנגד - מהו תוקפה של תיאוריה ביקורתית שאינה עוסקת במנגנוני המשפט ? שאלות אלו העסיקו אותי רבות לאורך השנים במסגרת עבודתי במחקר ובהוראה . במובן מסוים , הן שהובילו אותי לבסוף לקבל על עצמי את עריכת כתב העת תיאוריה וביקורת . ברצוני לשתף אתכם היום בתוכנות , בשאלות ובספקות שעלו אצלי בהקשר זה ביחס לשלושה תחומי עניין מרכזיים : תיאוריה פמיניסטית , חקר השואה והמשפט , ומשטר האזרחות בישראל . אקדים את המאוחר ואציין את הדילמה המשותפת לדעתי לשלושת התחומים : בכל אחד מהם המשפט קידם את התפתחותה של התיאוריה הביקורתית ונתן לה מרחב ושפה חדשים , ואולם בשלושתם המשפט גם עצר את התיאוריה והגביל את המהלכים הביקורתיים שלה . לטענתי , הבנת תהליך דיאלקטי זה שופכת אור על השימוש הביקורתי שאפשר לעשות במשפט ועל הדרך שבה הליכים , קטגוריות חשיבה ופרוצדורות משפטיות יכולים ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד