יהודה שנהב מהו צבעה של התיאוריה הביקורתית? מחשבות על ריבונות פוסט־וסטפלית

דברי פתיחה אני מבקש להציג הערב , גם אם במשיכות מכחול רחבות , את העקרונות שהנחו אותי בעריכת תיאוריה וביקורת במהלך העשור האחרון . עקרונות אלו התעצבו בכתב העת על ידי כותבים וקוראים הן אל מול התפתחויות שחלו בתיאוריה הביקורתית בעולם , והן אל מול המציאות ההיסטורית שבה מתנהלים המאבקים המקומיים . הגיליון הראשון בעריכתי , מרחב , אדמה , בית , התפרסם באוקטובר . 2000 במבט לאחור , הוא ראה אור ברגע חשוב בהיסטוריה הפוליטית של ישראל , רגע היציאה מעידן הסכמי אוסלו היישר אל התופת של האנתיפאדה השנייה . תנועת ההתנגדות העזה של הפלסטינים הייתה קשורה בעליית המדרגה באסטרטגיות הממשליות שהפעילה המדינה . באוקטובר 2000 גם הוכח שהקו הירוק נמחק סופית מן הפרקטיקה הפוליטית בישראל , ועובדה זו העניקה משנה תוקף לטענתו של מירון בנבנישהי שמפעל ההתנחלויות הוא בלתי הפיך וכי מן הנמנע לסיים את הסכסוך על ידי תיקון "התאונה" לכאורה שהתרחשה בשנת . 1967 אוקטובר 2000 היה רגע משמעותי גם מבחינה תיאורטית משום שהוא סימן שינוי פרדיגמטי : מן הפרספקטיבה הלגלית והא היסטורית של אוסלו , שגזרה שכחה על מקורות הסכסוך , אל מצב מלחמה מדמם שהחזיר ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד