תוכן העניינים

גיל אייל הקדמה 7 עדי אופיר תנאי מינימום לתיאוריה ביקורתית 15 יהודה שנהב מהו צבעה של התיאוריה הביקורתית ? מחשבות על ריבונות פוסט וסטפלית 25 ליאורה בילסקי מחשבה ביקורתית בצל המשפט 51 חנן חבר המצב הפוסט ציוני 73 גבריאל מוצקין על ציונות , לאומיות ופעולתן של מדינות : דברי תגובה 95 רשימת המשתתפים 106  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד