ארבע הרצאות על תיאוריה ביקורתית

עורך : גיל אייל סדרת תקשרי עיון וביקורת נוכון ון ליר בירושלים ה ו 2 א ת הקיבוץ ה נ 1 א ן ח ד כלכוך רן לי יי בירושלים לימודים מתקדמים סדרת הקשרי עירך וביקורת עורך : "הודה שנהב  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד