חסד וצדקה בשלוש מערכות: רות

אלי ברקת ההפרש שיש בין החסד לצדקה הוא שחסר עניינו ההפלגה באיזה דבר שמפליגין בו ושמשו בו בהפלגת גמילות הטוב יותר . רצה לומר , כי לשון "חסד" מורה על דבר שהוא יותר מן הראוי לטובה או להפך , אבל ברוב אינו כתוב אלא על טוב יתרה . ועוד אמרו שגמילות חסדים , הטוב כולל שני עניינים , האחד מהם לגמול הטוב למי שאין לו חוק עליו כלל . והשני להיטיב למי שהוא ראוי לטובה יותר ממה שהוא ראוי . ורוב שימוש ספרי הנבואה במילת "חסר" הוא בהטבה למי שאין לו חוק עליו כלל , ועל כל טובה שמגיע מאתו יתברך תקרא חסד , אמר "חסדי ה' אזכיר" ( ישעיה סג : ז . ( ובעבור זה המציאות כולו , רצה לומר המצאת השם יתברך אותו הוא חסד , אמר : " עולם חסד יבנה" ( תהילים פט ; ב , ( עניינו בניין עולם חסד הוא , ואמר יתברך בסיפור מידותיו "ורב חסד" ( במדבר יד ; יח ) ומידת הצדקה נגזרת מצדק והוא היושר . והיושר הוא שהגיע מכל בעל חוק לחוקו ולתת לכל הנמצא מן הנמצאים כפי הראוי . ועל זה הדרך מה שאדם נותן מממונו לעני הדחוק בפרנסתו שהוא מחויב עליו נקרא צדקה . אבל מה שאדם נותן מממונו יותר מן הראוי לו וגם למי שאינו עני כל כך , אלא שאינו עתה יכול להתפרנס משל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית