איזבל - מלכה חכמה, אישה רגשנית

הנרייט דהאן כלב כיצד אפשר להבין מדוע דמותה של איזבל , שהייתה התגלמות שלטון הרוע לפי אמות המידה המקראיות . זכתה לחמלה במדרש כגומלת חסדים ? כיצד הצליחה , למרות דמותה המרושעת במקרא , לעורר השראה בלב מחברי המדרשים עד שייחסו לה מעשים של חסד וזיכו אותה , בכל זאת , בישועה של קבורת חלקים מסוימים בגופה כשכל השאר הושלך לכלבים ? בחיבור זה אלך בעקבות שאלות אלו ואבחן סוגיות המסתעפות אל עבר תחום המגדר . אעמוד על יחסם של המקרא והמדרש לשאלת מסוגלותן של נשים למשול בכלל ולהיות מושלות צודקות ומוסריות בפרט , אבחן כיצד המקרא והמדרש מתמודדים עם היות האישה מושלת בעודה מחויבת לתפקידים שיועדו לה כאם , כרעיה וכציר המשפחה , ואנתח מהן ההשלכות של הסוגיה במקרה של איזבל . בהיסטוריה העברית ובסיפור המקראי המלכה איזבל ניצבת כדמות של אישה מושלת , שליטה ומהפכנית . ואולם מהפכנותה אינה עולה מקריאת הדברים על פניהם , ויש להעמיק ולהתבונן בהם כדי שיסודות המהפכנות במשילותה יעלו ויצופו . פרשת מלכותה של איזבל מגוללת לפנינו סיפור ובו שני יסודות חריגים באשר לעצם הרעיון של שלטון נשים בעולם ששורר בו שלטון האב , שלטון הגבר . איזבל הצי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית