"ואת איזבל יאכלו הכלבים" (מלכים ב' ט: י) איזבל - מדרש