איזה אומץ: בנות צלפחד

נעמה קלמן איזה אומץ , איזה ביטחון עצמי , איזו תעוזה הייתה לחמש אחיות , חמש בנותיו של צלפחד אשר קמו לפני העדה , לפני הנשיאים ולפני משה , ובאופן פשוט וישיר דרשו צדק ותיקון של עוול חברתי . מניין שאבו את הכוח לפעול ביחד ובנחישות ולדרוש את נחלת אביהן בארץ ישראל ? משה , שכבר התנסה בעבר עם סדרה של מורדים , קנאים וסתם מתלוננים , איננו מסוגל לספק להם תשובה ופונה ישירות לאלוהים לברר את עמדתו . הייתכן שבנות יורשות את נחלת אביהן ? האם זה בכלל אפשרי שבנות תדרושנה נחלה בארץ ישראל לפי חלוקת הארץ לשבטים ? ספר במדבר רצוף סיפורים שבהם משה מתמודד עם אישים וקבוצות ועם אירועים המאיימים על מנהיגותו . אך לבסוף כאשר בני ישראל מתקרבים לארץ ישראל ומשה מתחיל לחלק את הארץ לשבטים , יש סטייה ספרותית ואידאולוגית דרמטית . בהיסטוריה של התנועה הפמיניסטית יש עליות ומורדות , התקדמות ונסיגה . הסיפור של בנות צלפחד בספר במדבר פרק כז הוא ציון דרך מכונן בהתפתחות הפמיניזם היהודי . אבל סיפור זה הוא סיפור נעלם , לא ידוע . בחינוך הממלכתי הוא אפילו אינו נלמד . הבחירה היא בדרך כלל בסיפורים הידועים יותר על האימהות : שרה , רבקה , רחל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית