"והורדת את שיבתו בדם שאול" (מלכים א' ב: ט) אשת שמעי - מדרש