"וישב אברהם אל נעריו... ותמת שרה בקרית ארבע" (בראשית כב: יט - כג: ב) ותמות שרה - מדרש