הכושית עשתה את שלה

אביגדור שנאן הערת הכותב : להוציא תוספות שעיקרן בחירות הספרותית שהתרתי לעצמי הדברים הבאים מבוססים על מקורות יהודיים קדומים ובראש ובראשונה מחזהו של יחזקאל הטרגיקאן , יציאת מצרים ; מדרש ספרי במדבר פסקה צט ; מדרש שמות רבה פרשה א ; התרגום הארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל לבמדבר יב : א תדברו" ) מוץם ואהרן במשה על אתת האשה T ? T הכשית ? , אשר לקח ' T T כי אשה T ? כשית T לקח ;( " T T ובעיקר P על החיבור 26 מימי הביניים דברי הימים של משה רבנו . שוב הוא דחה את ידי המגששת על חזהו השעיר . , "לא" אמר בכבדות , " לא . "הלילה ואני הרי כבר יודעת . לא הלילה , לא מחר בלילה , גם לא מחרתיים . לעולם כבר לא . מרגע שזכה לדבר עמה , איבד בי כל עניין . הסהרונים והטבעות , הנזמים והחריטים , השביסים והרדידים כבר האביקו בסליהם בפינת האוהל , תזכורת כואבת לימים אחרים , כשהיה קורע בפראות את תכשיטיי מעליי , אחד לאחד , כדי שנוכל . 25 יהושע גוטמן , הספרות היהודית ההלניסטית , ב : היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים , מוסד ביאליק , ירושלים תשכ"ג , עמ' . 152-147 . 26 פורסם בכתב העת הספרות , ( 1977 ) 24 עמ' . 116-100 להג...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית