"למה זה עזבתן את האיש?" (שמות ב: כ) בנות יתרו - מדרש