בת־יה בת פרעה: מדרש־יה פורימית (קטעים מצונזרים)

ברכה סרי אמרו חכמות רבותינו : פרעה לא גזר אלא על הבנים ועמרם גזר אף על הנקבות , שקם ועשה מעשה וגרש את יו כבד דודתו שהייתה בת מאה ושלושים שנה ועדיין שפעו דדיה חלב לכל בני ישראל ובנות ישראל שנולדו על ברכיה . לפחות יש לנו עדות על שניים מזקני ישראל שהתנבאו במחנה מזיכרון חלבה של יו כבד , והלוא הם אל דד ומי דד ואולי גם עמי שדי , שדי אור וצורי שךי . "עלילות גיל גמיש" סופרו על יו כבד הנצחית שמעיין חלבה זרם בטעמים שונים לפי בקשת העוללים היונקים וצורכיהם . כשחלמו על טעם המן ( שהיה כ"זרע דג" כלומר קוויאר בכל טעמיו וצורותיו ) או משקה ענבים , מיד ינקו יין ושכר והתחילו להתנבא . כך ינקו את חלבה אהרון ומרים ואחר כך גם מושון - שמשו מן היאור והפך לגדול המנהיגים של "עם . "הגביעים עטי הנובע בורח מבת יה ורץ ליו כבד לספר בשפעה ובשבחה ובנביעותיה לפני שתאבד את פוריותה ותגיע לגיל בלותה ( ולא כשרה אמנו שאחרי בלותה הייתה לה עדנה . ( מה עשתה בתה של המינקת האגדית שהייתה מיילדת כאמה - ועדיין חלבה היה מריר ומלוח כים - משום כך קראו לה מר ים ? היא פיתתה את אביה עמ רם להשיב את אמה יו כבד ( שהייתה כבדה בהריונותיה הנצחיי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית