גזרת מלך: ד' אמות של מחאה

אלמוג בהר מלך גוזר גזרתו והיא עתידה להתקיים , ואם ציווה להמית אדם זה או אחר , דרך עולם היא כי הממונים על ההוצאה להורג , המקבלים משכורתם ממנו ומצווים על המוות בדרכיו השונות , יקיימו גזרתו בלי מחאה , כי לשם כך נועדו . אבל מה כאשר גוזר המלך דווקא על התינוקות , נמצא הוא חייב את עזרתן של המיילדות , המצוות על החיים ולא על המוות . עמד פרעה והודיע לשפרה ולפועה : "ב ? לךכן את העבךיות וךאיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה" ( שמות א : טז . ( על פועה מפרש המדרש "שהופיעה פנים כנגד פרעה וזקפה חוטמה בו" ( שמות רבה פרשה א , ( אבל לא רק בהופעתה התקוממה פועה , אלא גם בדברים מפורשים שאמרה למלך : "אוי לו לאותו האיש כשיבוא האלוהים לתבוע ממנו ולפךע . "ממנו פועה זוכרת כי יש מלך גדול מן המלך בשר ודם , ומכאן כוחה להחציף פנים ולהשמיע מחאה מול מלך בשר ודם . זכורות לה הבטחותיו של ישעיהו על עליונות הצדק והישועה על פני המציאות : " שאו לשמים T - עיניכם : ?? ?? ?? והביטו . ? - אל הארץ ' VT T - מתחת כי שמים ? — T כעשן T TV ' נמלחו : T : והארץ ' VTT כבגד v v ~ הבלה : v : * וישביה T V : כמו כן ?? : ימו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית