מנהיגות כמקור חיים: יוכבד ומרים

יפה בניה חבלי לידה , חבלי מנהיגות בעולם של דיכוי ושעבוד איש נשאב לתוך הייאוש . נשאב עד כדי כך שבבלי דעת הוא מפנים את דרכם של מדכאיו ומבקש להפסיק את שרשרת החיים , גם אם עליו להתכחש לילד שאשתו נושאת ברחמה . האיש הזה הוא מנהיג ולא רק אדם פרטי , ולכן הכול הולכים בעקבותיו , לא מתקוממים ולא מנסים לשנות את רוע הגזרה - הגזרה שהוא , המנהיג , גזר על עצמו ועל עמו . אבל ילדה אחת בת שש רואה את הנעשה ונזעקת . בתו . בכמה משפטים היא פוקחת את עיניו לראות את משמעות מעשהו . הוא מתעשת , והחיים חוזרים להילחם את המלחמה במוות ובייאוש . כיון שגזר פרעה ואמר "כל הבן הילוד היאורה , "תשליכוהו אמר עמרם : ולריק ישראל שוכב את אשתו ? מיד הוא הוציא את אשתו יוכבד ופירש את עצמו ממנה , ועמד וגירש את אשתו כשהיא מעוברת שלושה חודשים . ועמדו כל ישראל וגירשו נשותיהם . אמרה לו בתו : אבא , גזירתך קשה משל פרעה . פרעה לא גזר אלא על הזכרים , ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות . פרעה הרשע ספק גזירתו קיימת , אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת . עמד הוא והחזיר את אשתו . עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהן . שמות רבה פרשה א  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית