הקדמה מגדר, צדק ואחריות חברתית

הנרייט דהאן כלב בספר זה ביקשנו להטיל אור על החיבור בין מגדר ובין צדק חברתי במקורות היהדות מתוך התייחסות לנשים הנותנות ביטוי לעמדותיהן ולמעשיהן . בספר מובאים חיבורים מגוונים על נשים מן המקרא ומן המדרש שפעלו או התבטאו בנושאים של צדק ואחריות חברתית . הטקסטים מגלים כי גם כשהן "חצו את קווים" בין הספרה הפרטית לציבורית , לא תמיד הן הותירו מאחוריהן את עולם ההתנסויות שלהן , שמקורו בחלוקת התפקידים המסורתית ובפועלן בספרה הפרטית . מן הטקסטים עולה שהן הביאו עמן הון תרבותי ייחודי לנשים שאותו רכשו במהלך חייהן , וכשעסקו בסוגיות ציבוריות יישמו אותו בדרכן הייחודית . את הנשים האלה ביקשנו לחשוף מתוך קישורן לסוגיות בעלות השלכות מרחיקות לכת על חיי הקהילה והציבור שלנו כאן - סוגיות של צדק ואחריות חברתית שלא תמיד מתגלות במפורש מתוך הטקסטים , ולעתים צריך לחלצן משם ולשחררן מהעטיפות הטקסטואליות . את סיפורינו בכרך זה מאכלסים למדנות של נשים לצד מיניות שלהן , מחאה פוליטית לצד תביעה לשליטה על גופן , ועוד כהנה וכהנה צירופים בלתי שגרתיים . כל אלה מגלים שקולן ותרבותן של הנשים , ממש כמו מראיהן וגופן , אינם דומים לאלו של ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית