פתח דבר

אביגדור שנאן על ארבעה עמודים עומד הספר המוגש בזה לקוראיו : על סוגיות של מגדר ועל שאלות של צדק ואחריות חברתית , על מקורותיו המגוונים של עם ישראל ועל כותבות וכותבים , חברים בחברה היהודית הישראלית ששאלות ומקורות אלה העסיקו ומעסיקים אותם ואף פועמים ביצירתם ומדרבנים את עשייתם . על מקורותיו המגוונים של עם ישראל - כיצד ? כמו שאפשר לראות מקריאה , ולו מהירה , של תוכן העניינים , רוב הדברים הבאים בספר זה - בשיר , בסיפור או במסה - מוקדשים לאירועים ולדמויות של נשים מעולם המקרא והמדרש . על יסוד מסורות סיפוריות מן העבר ועל יסוד אמונות ודעות הצפות מן המקורות נבנו בספר זה יסודות חדשים , הממזגים את תוכני העבר עם מציאויות , כואבות או מעודדות , שלא נס ליחן . התשתית הטקסטואלית והסיפורית של ספר זה שאובה אפוא מתרבות עתיקת יומין , והיא מקנה לה פנים חדשות ועדכניות . לא פעם הבאנו את המקור העתיק צד בצד עם עיבודו , דרשתו , הרחבתו או ההתייחסות אליו , כדי לתת ביד הקורא את היסוד , את הפיגומים ואת המבנה הסופי גם יחד . על הכותבים והכותבות - כיצד ? בספר זה באו דבריהם של כעשרים כותבים , רובן נשים , המקדישים הרבה מזמנם ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית