תוכן

פתח דבר אביגדור שנאן 9 הקדמה - מגדר , צדק ואחריות חברתית הנרייט דהאן כלב 13 שער ראשון : פרקטיקות מגדריות , צדק חברתי ומנהיגות " הכצעקתה הבאה : "אליי בנות לוט - מדרש 29 נשים , קול , ושינוי חברתי : בנות לוט רבקה תובל-משיח 30 " וכל הבת : "תחיון יוכבד ומרים - מדרש 41 מנהיגות כמקור חיים : יוכבד ומרים יפה בניה 43 גזרת מלך : ר' אמות של מחאה אלמוג בהר 56 בת יה בת פרעה : מדרש יה פורימית ( קטעים מצונזרים ) ברכה סרי 62 " ותבוא האישה אל כל העם : "בחוכמתה סרח בת אשר - מדרש 68 " ואני עושה : "שלום סרח בת אשר מונעת מלחמה גלית סעדה-אופיר 70 מסביב לשולחן , האור ( פרגמנט ) שבא סלהוב 79 שער שני : צדק ועוול ביחסי משפחה " ועיני לאה רכות ורחל : "הייתה רחל ולאה - מדרש 85 הקול קול רחל , הידיים ידי לאה שלומית ליר 87 שיר ללאה אלמוג בהר 110 " למה זה עזבתן את האיש : " ? בנות יתרו - מדרש 112 מסע דמיוני במדרש בנות יתרו מתי שמואלוף 114 הכושית עשתה את שלה אביגדור שנאן 121 " וישב אברהם אל נעריו ... ותמות שרה בקריית : "רבעא ותמות שרה - מדרש 132  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית