רשימת קיצורים

אבישור , סמיכויות הנרדפים י' אבישור , סמיכויות הנרדפים במליצה המקראית : דפוסי סגנון במליצת המקרא וגלגוליהם בספרות העברית ( והארמית ) הבתר מקראית , ירושלים : קריית ספר , תשל"ז אבישור , פריטת צמדים י' אבישור , "פריטת צמדים וצירופים ביחידה ספרותית כדפוס סגנוני ספרותי במליצת , "המקרא בתוך : י"ד גילת , ח"י לוין וצ '' מ רבינוביץ ( עורכים , ( עיונים בספרות חז '' ל במקרא ובתולדות ישראל , מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד , רמת גן : אוניברסיטת בר אילן , תשמ"ב , עמ' 42-20 אבן ג'נאח , ספר השורשים ר' יונה בן ג'נאדו , ספר השרשים , ברלין : חברת מקיצי נרדמים , 1896 אבן ג'נאח , ספר הרקמה ר' יונה אבו ג'נאח , ספר הרקמה ( תרגום מערבית : ר' יהודה אבן תיכון , הוציאו לאור מ' וילנסקי , ( ירושלים : האקדמיה ללשון העברית , תשכ"ד אבן יחיא בתוך מקראות גדולות אורים גדולים , ירושלים : אבן ישראל , תשס"ה אבן כספי , עשרה כלי כסף ר' יוסף כספי , עשרה כלי כסף , חלק א , פרסבורג : אלקאלאי , תרס"ג , עמ' 184-183 ( נדפס שוב בירושלים בהוצאת המקור , תש"ל ) אבן עזרא , פירוש א הפירוש הקצר , נדפס לראשונה כ : Abraham ibn Ezra's Commentar...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)