הערות

פתח דבר . 1 , 'לודג שפת המבדה , עמ' . 26-18 . 2 בולטון , האנטומיה של השירה , עמ' . 16-8 . 3 סטאופר , טיבה של השירה , עמ' "The greatest beauties of poetry are always just : 157 . beyond the reach of paraphrase " . 4 בולטון , האנטומיה של השירה , עמ' "The poem means itself ; it could not been given : 9 to in a prose paraphrase without loosing all its beauty , there would have been no point in writing it as a poem . The Poem is a combination of physical and mental form and we ought to remember all the time that when we separate these in order to define or . discuss them we are no longer discussing the poem " . 5 בוכדבינדר , תאוריה ספרותית , עמ' הקדמה . 1 ריס , אהבה ואינטימיות , עמ' . 92-90 2 . וואגונר , המשמעויות של האהבה , עמ' ; 19-14 ברגמן , דרכיה של האהבה , עמ' . 300 ; 69-62 3 . ברגמן , דרכיה של האהבה , עמ' . 303 4 . קיל , שיר השירים , עמ' . 19  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)