שיר או שירים: לשאלת אחדותה של המגילה

כל ניסיון להבין את שיר השירים חייב לבוא לאחר הכרעה בשאלה אם הספר הוא אוסף של שירים או יצירה אחדותית בעלת רצף משמעותי בין שיריה . אם הספר אינו אלא אוסף של שירים , כל ניסיון למצוא בו התפתחות תמטית יהיה פירוש מדרשי וסובייקטיבי של הקורא . לעומת זאת , אם הספר הוא יצירה מלוכדת אחת , פירוש של כל שיר לעצמו בלי לעמוד על הזיקה בין השירים ועל התפתחותו של הספר יחמיץ את כוונתו המרכזית . האפשרות הראשונה דומה להתבוננות ביצירות אמנות שונות ומגוונות כאילו היו יצירה אחת , והאפשרות השנייה דומה להתבוננות במקטע של תמונה בלי להביט בתמונה השלמה בכללותה . על כן כל פרשן , בטרם הוא בא לעסוק בשיר השירים , חובה עליו להכריע בשאלה קשה זו . הניתוח של שיר השירים בחיבור זה מבוסס על התפיסה שהספר הוא יצירה אחת , וכאן אני מבקש לבססה . נוסף על השאלה אם הספר הוא אוסף של שירים או יצירה אחת , גם תיחומם של השירים בו אינו פשוט כלל ועיקר , שכן לא תמיד קיימת אינדיקציה ברורה לתחילתם ולסופם . בסיפורת בכלל ובסיפורת המקראית בפרט תוכן העלילה וקריטריונים של זמן ומקום הם יסוד מובהק לקביעת גבולותיו של הסיפור וחלקיו , אבל בשירה , מעצם טב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)