להבדיל בין קודש לחול? שיר השירים בפרשנות העתיקה והחדשה

הפרשנות הקדומה לשיר השירים , החל במדרשים ובתרגום הארמי וכלה בפרשנים היהודים בימי הביניים המוכרים לנו בשמותיהם , פירשו כולם את יחסי האהבה בין האיש לאישה כאלגוריה . המדרשים וכן רבים מפרשני ימי הביניים סברו שהאישה מייצגת את עם ישראל , האיש את אלוקים , והמגילה מתארת את מערכת היחסים ביניהם . ואולם מקריאה פשוטה בספר אפשרות מעין זו אינה עולה . רק ההכללה של הספר בקנון של כ"ד ספרי המקרא גרמה לפירוש על דרך האלגוריה , שעל פיה הספר עוסק ביחסי האהבה שבין ישראל לאלוקים . המשנה במסכת ידיים ( פרק ג , משנה ה ) מספרת על מחלוקת בין תנאים בשאלה אם שיר השירים היה כלול בקובץ המקרא או לא : כל כתבי הקדש מטמאין את הידים . שיר השירים וקהלת מטמאין את הידים . רבי יהודה אומר : שיר השירים מטמא את הירים , וקהלת מחלוקת . רבי יוסי אומר : קהלת אינה מטמא את הידים , ושיר השירים מחלוקת . רבי שמעון אומר : קהלת מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל . אמר רבי שמעון בן עזאי : מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן , ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה , ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים . אמר רבי עקיבא : חס ושלום ! לא נחלק אדם מישראל ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)