סיכום

שיר השירים איננו אוסף של שירים , אבל הוא גם אינו מספר סיפור עלילה . הספר הוא יצירה אחת אשר הרציפות בה משקפת התפתחות רגשית בין האוהבים , ומבנה הספר , כמו שהוצע בחיבור זה , בנוי על המאפיין הבולט ביותר של האהבה החושנית - הרצון להתקשר עם האהוב , הרצון התמידי להיות ביחד . כל התקשרות בין אוהבים , וכל ניסיון להתקשרות כזאת , היא יעד נכסף של בני הזוג , הפסגה במערכת היחסים שלהם , והמודעות למבנה פסיכולוגי זה היא שמאפשרת להבין את מבנה הספר . כל התקשרות , או ניסיון שכזה , היא בגדר סוף של יחידה , סוף של פרק בחייהם , ועל פי עיקרון מבני זה הספר מתחלק כאמור לחמש יחידות , אשר כל אחת מסתיימת בשיא . שתי היחידות הראשונות משקפות שלבים שמובילים אל ההתקשרות ביחידה השלישית . היחידה הראשונה משקפת שלב ראשוני ביחסים . ביחידה זו האישה יוזמת התקשרות עם האיש ומבקשת להיפגש עמו , אבל האיש מסרב . היחידה הראשונה מאופיינת אפוא בערגה גדולה של האישה , אך שני מכשולים ניכרים מאוד . ראשית , האישה מתמודדת עם יחס עוין של בנות ירושלים ושל אחיה , ושנית , הקשר בין האישה ובין האיש הוא בוסרי . בכלל קשה לדבר על קשר . האישה אמנם מביעה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)