היחידה החמישית: ו', ד-ח', יד התרה

יחידה זו היא האחרונה בשיר השירים , ובה מצפה הקורא לפתרון המתח שבין תחושת השיא שעלתה ביחידה השלישית ובין תחושת השפל , תוצאה של מיצוי התשוקה , שעלתה ביחידה הרביעית . ואכן , כבר בשיר הראשון של יחידה זו מופיע האיש , לאחר שנעלם ביחידה הקודמת . יחידה זו היא הארוכה בספר , ויש בה שמונה שירים : , 'ו ד-י - שיר תיאור של האישה מפי האיש , 'ו יא-יב - שיר תיאור של התנסות העבר , 'ז א-י - שיר תיאור של האישה מפי האיש הנחתם בערגתו אליה , 'ז , 'ח-יא ה - דברי ערגה של האישה , 'ח ו-ז - שיר בשבח האהבה , 'ח ח-י - הקנטת האחים את האישה ותגובתה של האישה , 'ח יא-יב - עוד שיר בשבח האהבה , 'ח יג-יד - ניסיון האיש להתקשרות וסירוב האישה השיר הראשון : ו , ' ד-י שיר תיאור של האישה מפי האיש אימה" ) כנדגלות (" ( ר ) יפה את ךץיתי כתךצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות : ( ה ) הסבי עיניך מנגדי שהם הןהיבני שערך נעדר העזים שגלשו מן הגלעד : ( ו ) שניך בעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושבלה אין בהם : ( ז ) ? פלח הרמון ךקןתך מבעד לצמתך : ( ח ) ששים המה מלכות ושמנים פילגשים וא למות אין מספר : ( ג ( 1 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)