היחידה הרביעית: ה', ב-ו', ג השפל

יחידה זו מתארת את השפל של היחסים בין האיש לאישה . לאחר תיאור השיא ביחידה הקודמת ולאחר מימוש אהבתם , בני הזוג חווים ריחוק ביניהם . ביחידה זו האיש והאישה אינם ביחד : האיש איננו , והאישה משוחחת עם בנות ירושלים . יחידה זו היא בעצם שיר אחד שמורכב משלושה חלקים : , 'ה ב-ח - שיר ערגה של האישה בחלום , 'ה ט-טז - שיר תיאור של האיש מפי האישה , המופנה לבנות ירושלים , 'ו א-ג - שיר הקנטה של בנות ירושלים על היעדרו של האיש ומענה האישה יחידה זו , , 'ה , 'ו-ב ג , מאוחדת בדיאלוג בין האישה לבנות ירושלים . לאחר שיר הערגה בחלום ( , 'ה ב-ז , ( האישה משביעה את בנות ירושלים לספר לאהובה שהיא חולת אהבה , ועל כך הבנות שואלות אותה : "מה דודך מדוד " ? ... ( פסוק ט ) - מה כל כך מיוחד בדודך שהשבעת אותנו בשבועה זו ? על שאלה זו האישה עונה בפרוטרוט בפסוקים י-טז באמצעות תיאור מפורט של אהובה . , 'בו א הבנות ממשיכות ומציעות את עזרתן למצוא את האהוב , ובו' ב-ג האישה עונה . הדיאלוג 1 בין האישה לבנות ירושלים מאחד אפוא את היחידה כולה להמשך אחד , והיא תחומה כולה במעטפת אשר כוללת את המילים '' אני ... דוךי" בתחילה ובסוף ( הי , ב ; ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)