היחידה השלישית: ג', א-ה', א השיא

בשתי היחידות הקודמות תוארו שני שלבים של חיזור בין האיש לאישה . בסופה של היחידה הראשונה האישה יזמה התקשרות עם אהובה והלה סירב , וביחידה השנייה להפך , האיש יזם את ההתקשרות עם אהובתו , אבל היא סירבה . בשני המקרים הייתה סיבת הסירוב חוסר בשלות של הקשר , אך עם זאת בין שתי היחידות חלה התקדמות : הן בטיבו של הקשר ובעוצמתו והן באינטימיות בין בני הזוג . עתה לפנינו היחידה השלישית , שהיא מבחינה מסוימת שיאו של הספר , ובה מתרחשת ההתקשרות בין האוהבים . ביחידה זו ארבעה שירים : , 'ג א-ה - שיר ערגה של האישה בחלום , 'ג ו + , 'ד א-ז - פתיחה לשיר תיאור של האישה , ולאחר הפסקה השיר במלואו , 'ג ז-יא - שיר תיאור של המיטה והאפריון של שלמה , 'ד , 'ה-ח א - שיר התקשרות : האיש מעורר את האישה , היא מזמינה אותו , והוא נענה לה השיר הראשון : , 'ג א-ה שיר עתה של האישה בחלום בלןשתי" ) את שאהבה ( "נפשי ( א ) על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו [ לא מצאתיו : ( ב ) אקומה נא ואסובבה בעיר בשוק ים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתי 1 ולא מצאתי .- ! ( ג ) מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם : ( ד ) כמעט שעברתי מה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)