היחידה השנייה: א', ט-ב', יז החיזור השני

לאחר החיזור הראשון , שלא הסתיים בהתקשרות , מתחילה היחידה השנייה , שגם אותה יש לאפיין בחיזור . ביחידת חיזור זו ארבעה שירים : א / ט-יד - שיר הערצה של האיש ותגובת האישה בשיר ערגה , 'א טו-ב / ג - שיר הערצה הדדית של האיש והאישה , 'ב ר-ז - שיר ערגה של האישה , 'ב ח-יז - ניסיון התקשרות של האיש וסירוב האישה השיר הראשון א / - T-U שיר הערצה של האיש ותגובת האישה בשיר ערגה '') דוךי לי (" ( ט ) לססתי ברכבי פרעה ךמיתיך ךעןתי ; ( י ) נאוו לחיין בתרים צוארן בחרוזים : ( יא ) תורי זהב נןגשה ל ף עם נלןדות הכסף ; ( יב ) עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו : ( יג ) צרור המר דוךי לי בין שדי ילין : ( יד ) אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי : 1 פסוקים ט-יא הם שיר הערצה של האיש כלפי האישה על יופייה והדרה , ועל כן הם מובחנים באופן ברור מהפסוקים הקודמים , המאופיינים בגעגוע ובניסיון 2 להתקשרות . בפסוקים יב-יד האישה היא הדוברת , ובשלושתם היא מזכירה 3 בשמים . בשיר זה האישה מבטאת ערגה לקרבתו של אהובה , ועל כן יש לאפיין אותו כשיר ערגה של האישה אל האיש . שיר זה מובחן מהשיר הבא - דיאלוג בין האיש לאישה , שבו הם מביעים הערצה הדדית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)