היחידה הראשונה: א', ב-ח החיזור הראשון

על פי המאפיין הבולט של האהבה החושנית , ( passionate love ) אשר שואפת תמיד לחיבור עם האהוב , שיר השירים נחלק כאמור לחמש יחידות , שכולן נחתמות בניסיון להתקשרות . כל יחידה בנויה באופן אחר , ומורכבת מכמה שירים עד השיא המאפיין כל יחידה ויחידה . ביחידה הראשונה שלושה שירים : , 'א ב-ד : שיר ערגה של האישה , 'א ה-ו : שיר תיאור עצמי של האישה 'א ז-ח : ניסיון התקשרות של האישה עם האיש , וסירובו של האיש השיר הראשון : , 'א ב-ד שיר ערגה של האישה עלמות" ) אהבוך (" ( ב ) ישקני מנשיקות פיהו- כי טובים דדיך מיין : ( ג ) לריח שמנין טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך : ( ד ) משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך : לשיר שני בתים באורך שווה , בכל בית שתי שורות בעלות שתי צלעות כל אחת , וכל בית נחתם בשורה בעלת צלע אחת בלבד . הבית הראשון כולל את פסוקים ב-ג , והבית השני כולל את פסוק ד . הבתים מסתיימים באופן דומה : "על כן 7 נלמות אהבוך" - חותם את הבית הראשון ; "מישרים אהבוך" - חותם את הבית השני . בכל אחד מהבתים יש השוואה ליין : "טובים דדיך מיין" - בבית הראשון , ו"נזכיךה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)