מה לשלמה בשיר השירים

( א ) שיר השירים אשר לשלמה : הספר פותח בכינוי היצירה - "שיר , "השיךים ואולם מביטוי זה אין ללמוד אם הספר הוא יצירה אחת או אוסף של שירים . על פי צורת היחיד "שיר" יש שלמדו 1 שהספר הוא יצירה אחת , אך אפשרות זו אינה מבוררת משום שאפשר שצורת היחיד היא שם עצם קיבוצי ( כמו למשל "דברי שיר" בתהלים קל"ז , ג . ( כמו כן לא 2 סביר שמשמעות הביטוי היא שהספר הוא שיר אחד שכולל שירים רבים . הצירוף של "שיר" ביחיד וצורת הרבים "שירים" מבטא משמעות של הפלגה , היינו השיר המעולה שבשירים . בדומה ל"הבל הבלים" ( קהלת , 'א ב , ( במשמעות ההבל הגדול 3 שבהבלים . הכותרת מציינת את ערכו של שיר השירים במעולה מכל שירה שבעולם . ההפלגה בהקדמה , המאפיינת את שירה הספר במעולה בכל השירים , מתאימה לחלקו השני של המשפט , אשר קושר את הספר לשלמה . הסופרלטיבים הקשורים באישיותו של שלמה מפליגים גם הם , וכך למשל מתוארת חוכמתו : "ויתן אלהיט חכמה לשלמה ותבונה הךבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים : והרב ח ? מת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים" ( מלכים א' , 'ה ט-י . ( כחלק מהתיאור של חוכמה שלמה סיפר המקרא גם על ריבוי המשלים והשירים שהוא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)