יחידה שלישית: שיא

פרק ג ( א ) על משכבי בלילות בלןשוזי את שאהבה נפשי בקשותיו ולא מצאתיו : ( ב ) אקו-מה נא . ואסובבה בעיר בדוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו : ( ג ) מצאו-ני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם ; ( ד ) כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו- עד שהביאתיו אל בית אמי [ אל חדר הורתי : ( ה ) השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו- ואם תעוררו- את האהבה עד שתחפץ : ( ו ) מי זאת עלה מן המךבר כתימרות עשן מקטרת מר ולבונה מכל א : > קת רוכל : ( ז ) הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל ; ( ח ) כלם אחזי חךב מלמדי מלחמה איש חךבו על ירכו מפחד בלילות : ( ט ) אפריון עשה לו הקץלך שלמה מעצי הלבנון : ( י ) עמודיו עשה כסף רפידתו זהב >? ל ? י אלגק 1 > תוכו רצו-ף אהבה מבנות ןרושלם : ( יא ) צאינה וראינה בנות צי-ון במלך שלמה בעטרה \^ 1 עק 1 רה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו : ( א ) הנךיפה רעיתי הנךיפה עיניך יונים מבעד לצמתך י י שעךף בערר העזים שגלשו מהר גלעד : ( ב ) שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ןשכלה אין בהם : ( ג ) כחוט השני שפתתיך ומ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)