יחידה שנייה: חיזור שני

( ט ) לססתי ברכבי פרעה ךמיתיך ו ( י ) נאוו לחייך בתרים צואךך בחרוזים : ( יא ) תורי זהב נעשה לך עם נקרות הכסף : ( יב ) עד שהמלך במסבו נו די נתן ריחו : ( יג ) צרור המר דודי לי בין שדי ילין : ( יד ) אשכל הכפר דוךי לי בכרמי עין גדי : ( טו ) הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים : ( טז ) הנ { ןפה דודי אף נעים אף נ רעננה : ( יז ) קרות בתינו ארזים רהיטנו- ברותים : פרק ב ( א ) אני חבצלת השרון שושנת העמקים : ( ב ) כשושנה בין החוחים בן ך ^ תי בין הבנות : ( ג ) pa כן דודי בין הבנים בצלו חמןתי ן ; שבתי פךי-1 1 מתוק לחכי : ( ד ) הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה : ( ה ) סמכוני באשישות רפדו-ני בתפוחים כי חולת אהבה אני ( ו ) שמאלו תחת לראשי וימינו תרזבקני : ( ז ) השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתוזפץ : ( ח ) קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות : ( ט ) דומה דודי לצבי או לעפר הא ; לים ה 3 ה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים :  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)